Dětské hřiště

Každé město a praktický skoro každá větší vesnice vlastní veřejné dětské hřiště.

Dětská hříště jsou designována pro co největší počet dětí tak, aby se při hrách, kterými se zde mohou bavit, co nejvíce rozvíjela jejich fantazie a kolektivita, která je značně důležitá pro budoucí vývoj dítěte ve školce a škole, kde se poprvé malý človíček dostane do většího kolektivu a už nebude pouze s rodiči a blízkou rodinou.

Každé veřejné dětské hřiště je zajisté vybaveno pískovištěm, kde si děti mohou vytvořit vlastní hrady z písku a popřípadě je ostatním rozbíjet, což však není žádoucí. Dále má každé dětské hřiště skluzavku, kde děti vytváří celé fronty na to, aby se mohli sklouznout, a většinou se hned po sklouznutí vrací na konec fronty, aby se mohli sklouznout znovu. Po několika opakováních se mohou děti přeorientovat na nějaké prolézačky, které se na dětském hřišti nacházejí. Většinou se jedná o dřevěné prolézačky, ale mohou být i z kovu a některé části mohou být dokonce plastové. Prolézačky na dětských hřištích bývají často malována do veselých barev tak, aby se zde dítěti co nejvíce líbilo. Poté co si děti doskáčou na prolézačkách, mohou se vydat navštívit nějaký ten kolotoč či houpačku, která na žádném dětském hřišti nemůže chybět.

Dětská hřiště však nejsou úplně bezpečná. I když jsou všechny prolézačky a houpačky stavěny tak, aby nedocházelo k úrazům, a vše je velmi pečlivě zabezpečeno, dítě může někde upadnout anebo zakopnout. Je tedy velmi důležité mít dítě stále na očích a ve chvíli, kdy se příliš rozdovádí, je dobré jej trochu umírnit, aby opět získalo aspoň trochu pozornosti vůči nehodám, které se jim zde mohou přihodit. Takže pokud se na dětské hřiště se svou ratolestí vydáte, je důležité mít dítě stále pod dohledem a dávat pozor na jeho zdraví. Děti se velmi snadno nechají unést hrou a všechna jejich opatrnost je rázem pryč.